Login:

Haslo:

Funkcja marketingowa

Funkcja ta umożliwia zbudowanie własnej bazy kontrahentów, punktów handlowych lub dowolnych obiektów, w których wizyta jest istotna z punktu widzenia naszej firmy. Punkty te są widoczne na mapie co umożliwia analizę tras pojazdów firmowych pod kątem odwiedzin tych obiektów.

Dodawanie punktu

Podczas dodawania nowego obiektu do bazy mamy możliwość określenia jego położenia, wpisania informacji kontaktowych, dodatkowych informacji istotnych dla danego punktu, przypisania odpowiadającej mu ikony, oraz zakwalifikowania go jako naszego klienta czy też jako punkt własny. Wbudowana w program funkcja wyszukiwania adresów wskaże nam miejsce, które chcemy oznaczyć. Użytkownicy bardzo chwalą sobie funkcjonalność związaną z oznaczaniem na mapie klientów.

Punkty na mapie

Rozbudowana baza kontrahentów przedstawiona na mapie jest pomocą przy zarządzaniu obszarami geograficznymi działalności firmy.

Raport wizyt u klientów

Na bazie wprowadzonych obiektów mamy możliwość generowania zestawienia odwiedzin w wybranych punktach - wszystkich pojazdów, wybranego pojazdu lub kierowcy (przy realizacji dodatkowej funkcji identyfikacji kierowców).

Raport z wizyt w punktach

Obszary i raporty

Obszary są funkcją tworzenia i nadzoru powierzchni zaznaczonych na mapie. Powierzchnie o dowolnym kształcie są uwzględniane podczas generowania raportów.

Obszary

Dokładna lokalizacja pojazdów umożliwia automatyczne dołączenie do raportu zdarzenia opuszczenia przez pojazd obszaru i zdarzenia wjechania w obszar. Pojazdy można przypisywać do obszarów. Dzięki temu raporty będą generowane zgodnie z określonymi przez nas powiązaniami. Kliknięcie ikonki zdarzenia wjazdu lub wyjazdu z obszaru przeniesie nas na obszar mapy ukazujący miejsce z informacją o czasie zdarzenia i prędkością z jaką poruszał się pojazd.

Wjazdy i wyjazdy z obszaru

Lista pojazdów i obszary

Dodatkową korzyścią z wykorzystania obszarów jest wizualizacja w postaci kolorowej ikonki na liście pojazdów obok nazwy pojazdu informująca nas o fakcie przebywania pojazdu w obszarze lub poza nim. Po umieszczeniu wskaźnika nad ikonką uzyskamy informacje w postaci listy wszystkich obszarów, w których znajduje się pojazd. Tak, "listy obszarów", gdyż pojazd można przypisać do wielu obszarów!

Szczegóły pojazdu i obszary

Dokładna lokalizacja gps dostępna jest także, po przejściu do szczegółów pojazdu. Znajdziemy tutaj informacje o czasie ostatniej lokalizacji przesłanej przez system gps, prędkości, napięciu akumulatora oraz ostatnie przesłane dane o położeniu pojazdu. Zobaczymy także wypisaną listę obszarów, oraz punkt, w którego przestrzeni znajduje się pojazd.

Zarządzanie flotą dzięki funkcji nadzoru nad obszarami i punktami użytkownika, która wykorzystuje monitoring pojazdów i ich położenia jest zdecydowanie łatwiejsze i efektywne. Zapraszamy do wypróbowania naszego systemu SAT-DOG!