Login:

Haslo:

Lokalizacja bieżąca pojazdów

Terminal SAT-DOG Flota rejestruje pozycję pojazdu wg wybranych ustawień

System SAT-DOG umożliwia dowolne grupowanie pojazdów. Odpowiednimi przyciskami można lokalizować aktualną pozycję wszystkich pojazdów firmy, dowolnie wybranej grupy, bądź dowolnie wybranego pojazdu. W programie można ustawić automatyczne odświeżanie danych w odstępach czasu od 30 sekund do 1 godziny. ** Lokalizacja pojazdów, zarówno bieżąca jak i historyczna jest dostępna dla konkretnego pojazdu z Raportu Tras, gdzie są wyszczególnione dane adresowe pozycji a także informacje o odwiedzonych punktach i kierowcach prowadzących pojazd.

Lokalizacja

Do celów wizualizacji położenia pojazdów System SAT-DOG wykorzystuje Map Center produkcji polskiej firmy E-Mapa, do którego posiadamy wykupioną licencję, na użytkowanie i udostępnianie klientom naszego systemu. Mapy zawierają wszystkie miasta i miejscowości w Polsce precyzyjnie, oraz miasta w Europie od Portugalii po Sankt Petersburg, przejazdowo. W ramach wykupionej licencji, mapy aktualizowane są co kwartał. Zakładka mapy posiada funkcje przełączania widoku między E-Mapą i OpenStreetMap oraz opcję wyszukiwania adresu. Ponadto lokalizator satelitarny SAT-DOG przesyła dane, które po przetworzeniu są umieszczane na mapie w osobnych warstwach widoczności takich jak: linie trasy, czy punkty z zaznaczonym kierunkiem ruchu. Odznaczając odpowiednie opcje na mapie można włączać dowolne kombinacje widoczności warstw, w tym także widoczność punktów zdefiniowanych przez użytkownika oraz obszarów użytkownika.

Historia tras pojazdów

Dane z przejazdów wszystkich pojazdów archiwizowane są na naszych serwerach w ramach abonamentu przez czas przewidziany w umowie z klientem. Trasę każdego pojazdu można wyświetlić na mapie w dowolnym przedziale czasowym, od pojedynczego przejazdu, aż po przejazd z całego dnia, tygodnia, czy miesiąca. Raport tras w postaci czytelnej tabeli przedstawia przedstawia dane zebrane przes system gps z opisem adresowym miejsca postoju i miejsca parkingu.

trasa pojazdu

Jeżeli terminal SAT-DOG wyposażony jest w czytnik pastylek kodowych, to umożliwia identyfikacją kierowców. Jeśli przed rozruchem silnika kierowca dotknie pastylkę do czytnika, dany odcinek jazdy zostanie przyporządkowany określonemu użytkownikowi, któremu przydzielono pastylkę.

Dokładne dane jakie zapewniają nasze urządzenia w znaczący sposób wpływają także na aspekt jakim jest bezpieczeństwo i ochrona pojazdów.