Login:

Haslo:

Identyfikacja kierowców

Możliwe jest rozszerzenie możliwości systemu o funkcję identyfikacji kierowców. Funkcja ta realizowana jest poprzez odczyt osobistej pastylki Dallas. W przypadkach, gdy jeden samochód użytkowany jest przez większą ilośc kierowców daje to możliwość przypisania każdej trasy wykonanej przez pojazd do konkretnego kierowcy. Funkcja ta w dużym stopniu pomaga w rozliczeniu pracownika z wykonania powierzonych zadań. W module kierowców można wygenerować kartę pracy z danymi z ustawionego zakresu czasowego.

Karta pracy kierowcy

Przedstawiana tabela pokazuje czasy pracy w poszczególnych dniach oraz ich sumę za wszystkie dni. Moment pierwszego uruchomienia stacyjki pojazdu i ostatniego wyłączenia jest również wyszczególniony z danych zebranych przez system. W ten sposób uzyskujemy nie tylko monitoring pojazdów, ale również monitoring pracy kierowców.

Raport tras

Raport tras, które wykonał wybrany kierowca zawiera informacje o: ilości przejechanych kilometrów, średnich prędkościach, maksymalnych prędkościach i zużytym paliwie na danej trasie. Daną trasę można oczywiście dokładnie prześledzić na mapie. Precyzyjna lokalizacja gps wskaże nam drogę, którą pokonał pojazd i wszystkie punkty pomiarowe z dokładnym znacznikiem czasu i prędkością poruszania się pojazdu.

W raporcie tras zobaczymy także adresy docelowe z wyróżnieniem punktów użytkownika. Zastosowanie identyfikacji kierowcy podczas prowadzenia pojazdu i dostęp do danych historycznych jest znacznym ułatwieniem kontroli i nadzoru pracy. Jest to dodatkowe źródło informacji, które są dostępne przez internet.

Użytkownik systemu może wypełnić kartę kierowcy szeregiem danych opisujących kierowcę. Lista kierowców posiada wygodną funkcję filtrowania i sortowania tabeli. Identyfikacja kierowcy jest najlepszym rozwiązaniem dla usprawnienia zarządzania flotą pojazdów.

Należy pamiętać, że monitoring przez internet powinien umożliwić nie tylko kontrolę zużytego paliwa, ale także kontrolować czas pracy kierowców i przestrzegania przepisów określających normy pracy. Wiedza na temat sytuacji pojazdów firmowych, oraz pracy kierowców daje możliwość szybkiej reakcji i uniknięcia konsekwencji łamania przepisów prawa. Dzięki raportowi stylu jazdy można kontrolować przekroczenia prędkości, których dokonują kierowcy w czasie pokonywania tras przejazdowych. Funkcja identyfikacji kierowcy zwiększa pulę zalet jakie daje system gps. Posiada także dodatkowe działanie dyscyplinujące pracowników, którzy mają świadomość powstawania raportów z ich pracy. Jednocześnie dane historyczne zebrane przez lokalizator satelitarny będą materiałem do rozstrzygnięcia niejasności i sporów dotyczących tras, przebiegów, czasu pracy, zużycia paliwa, czy przekroczeń prędkości.