Login:

Haslo:

Oferta zabezpieczeń Systemu DOG dla bankowozów typu C

Oferujemy kompletny system zabezpieczenia bankowozów wg wymagań technicznych zawartych w rozporządzeniu MSWiA z 07.09.2010 r. odnośnie alarmu zamontowanego w pojeździe do transportu wartości pieniężnych dla bankowozów typu C. System składa się z:

 1. Modułowego systemu alarmowego DOG 70 Bankowóz. Posiadający świadectwo homologacji E20 97RA 01.2477. Certyfikat PIMOT - Profesjonalna klasa skuteczności ochrony, BLE 1302.09.T/P/2 Spełniający wymagania dyrektywy 74/61/EWG lub regulaminu nr 116 EKG ONZ o funkcjonalności:
  • Funkcja „panika” włączana i wyłączana:
   • jednym przyciskiem pilota radiowego,
   • dodatkowym wyłącznikiem wewnątrz przedziału osobowego,
  • rezerwowe zasilanie,
  • dodatkowa syrena alarmowa (razem 2 syreny alarmowe),
  • ultradźwiękowy czujnik ochrony wnętrza,
  • blokada rozruchu silnika (możliwe 2 blokady),
  • tryb serwisowy (-odłącznik, lub bezpiecznik pełniący tę rolę),
  • sygnalizacja alarmowa wszystkimi światłami kierunkowskazów,
  • Specjalne wyjście stanu alarmowania na system transmisji alarmu wg pkt.2 (poniżej),
  • Sterowanie autoalarmu z pilotów fabrycznych pojazdów (jeśli występują) oraz z pilotów radiowych DOGa.

 2. System lokalizacji satelitarnej i sygnalizacji napadu oraz transmisji alarmu SAT-DOG umożliwiający monitorowanie tych sygnałów z zewnątrz. Posiadający homologację E20 97RA-01.1942 Certyfikat PIMOT - Profesjonalna klasa skuteczności ochrony, BLE 1270.09.T/P/2 o funkcjonalności:
  • pokazujący na mapie aktualne położenie geograficzne pojazdu wg GPS, oraz jego prędkość,
  • pokazujący stan włączenia, lub wyłączenia silnika pojazdu,
  • przekazujący informację o stanie zamknięcia lub otwarcia drzwi przedziału ładunkowego i drzwi przedziału osobowego,
  • przekazujący stan alarmowania samochodowego systemu alarmowego z pkt.1,
  • przekazujący informację o napadzie ze specjalnego przycisku napadowego,
  • sygnalizujący odłączenie akumulatora pojazdu, lub odłączenie urządzenia,
  • możliwośc podglądu tras przejazdów historycznych oraz rejestru przebiegów dziennych (wg GPS) w zależności od umowy zawartej z klientem.
Bankowozy